İzlanda Turistik Vize İşlemleri

İzlanda Turistik Vize İşlemleri

T.C. Umuma Mahsus (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları bir Schengen ülkesi olan İzlanda'ya seyahatlerinden önce vize almaları gerekmektedir. T.C. Hususi, Hizmet ve Diplomatik resmi pasaport sahipleri 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak şartıyla İzlanda vizesinden muaftırlar. İzlanda'nın Türkiye'de dış temsilciliği bulunmaması nedeniyle Türk vatandaşları başvuru işlemlerini Danimarka Ankara Büyükelçiliğine, Danimarka İstanbul Başkonsolosluğuna, konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş vize merkezleri veya seyahat acentenleri aracılığıyla yapabilmektedirler.

İzlanda turistik vizesi, kişinin konaklama ve ulaşım rezervasyonlarını yaparak turistik nedenlerle İzlanda'a seyahat etmek ve kültürünü yakından tanımak isteyenler için geçerli olan kısa süreli bir vize türüdür. İzlanda turistik vize sahibi kişiler ülkede en fazla 90 gün kalma hakkında sahiptirler. İzlanda Schengen bölgesine dahil bir ülke olduğu için İzlanda turistik vizesine sahip kişiler Schengen'e üye olan diğer ülke veya ülkelere de İzlanda vizesiyle giriş yapabilirler. İzlanda vizesi ile diğer bir Schengen ülkesinden seyahate başlamak veya İzlanda'ya giriş yapmadan diğer bir Schengen üye ülkesine giriş yapmak sonraki vize başvuru işlemlerini olumsuz etkileyebilmektedir.

İzlanda turistik vize başvuru dosyasına eklenecek banka hesap dökümü, kişinin Schengen bölgesinden vizenin bitiş tarihinden önce ayrılacağını beyan eden evraklar seyahat amacını ortaya çıkaran belgeler olduğundan önem arz etmektedir. Vize talep dilekçesinin İzlanda Konsolosluğu'na hitaben, ıslak imzalı olarak hazırlanması, pasaportun İzlanda'dan dönüş tarihinden sonra en az 3 ay geçerliliğe sahip olması gerekmektedir. İzlanda turistik vize başvuru işlemlerinde otel ve uçak rezervasyon tarihleri dilekçedeki tarihlerle uyumlu olması gereklidir. Bu evraklardaki tarihler ile ilgili tutarsızlıklar vize sonucu olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Eğer başvuru sahibi çalışıyor ise, işvereni tarafından izin mektubu (başvuru sahibi tarafından yapılan işler, çalışmakta olduğu süre ve Schengen ülkelerindeki seyahatinden sonra işe geri döneceğine dair beyan dahil edilmelidir). Son dört ayın maaş bordrosu, SGK işe giriş bildirgesi, son dört ayın SGK bildirileri ve İşverenden Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Türk Ticaret Sicil Gazetesi gereklidir.

Eğer başvuru sahibi serbest meslek sahibi ise; kendi şirketinin antetli kağıdında yazılı bir dilekçe, Ticaret Odası Tescil Nüshası, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Türk Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi gereklidir.

Eğer başvuru sahibi öğrenci ise; eğitim kurumdan alınan öğrenci belgesinin aslı (eğitim gördüğü bölüm ve dönemi belirtilmelidir). Seyehat süresini kapsayan seyehat sağlık sigortası da evraklar arasında bulunmalıdır.

İzlanda turistik vize başvurusu esnasında eğer birden çok kişiyle seyahat edilecekse ve seyahat edilecek kişilerin seyahat masraflarını tek bir kişinin karşılayacak olması halinde, banka bilgilerinde bulunan kullanılabilir bakiye limitinin belirtilen limitten yüksek olmasına dikkat edilmelidir. Gösterilecek banka hesabının uzun süreli hareketliliğe sahip olması başvuru sahibini yararınadır.

İzlanda turistik vize başvuru yapan kişi eğer 18 yaşından küçükse vize başvuru formunda hem kendisinin hem de yasal velisinin imzası bulunmalıdır.

Başvuru belgeleri tam olarak hazırlanmış olsa dahi bu durum vizenin verileceği anlamına gelmemektedir. İzlanda vize başvuruları hakkında karar yetkisi İzlanda Konsolosluğunun inisiyatifindedir.

İzlanda Turistik Vize için Gerekli Evraklar

İzlanda turistik vize evrakları güncel durumlara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Pasaport

İzlanda Turistik Schengen vize başvurularında kullanılacak olan pasaportlar son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin İzlanda seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış olmalıdır.

İzlanda Schengen Vize Başvuru Formu

İzlanda Turistik Schengen vize başvuru sahibi tarafından doldurulacak olan İzlanda schengen vize başvuru formu başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin İzlanda vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen, ıslak imzalı olarak beyan edilmelidir.

NOT: İzlanda turistik vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise kişi tarafından doldurulacak İzlanda Schengen vize başvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır.

Vize talep dilekçesi

İzlanda Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına İzlanda Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.

İzlanda Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, İzlanda'ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir.

Biometrik Fotoğraf

İzlanda turistik Schengen vize başvurularında kullanılacak fotoğraflar; 2 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, İzlanda vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İzlanda Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

Finansal Durumu Gösteren Belgeler

İzlanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır. İzlanda Turist vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

Ayrıca İzlanda vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

Kişi İşveren ise; şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,

Kişi Emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

Kişi Devlet dairesi çalışan ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe

İzlanda vize müracaatında bulunacak kişi eğer, İzlanda seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler

Vergi levhası. İzlanda vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren

Faaliyet belgesi. İzlanda vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin imza sirküleri. İzlanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

Şirketin ticaret sicil gazetesi. İzlanda Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

Kişinin Çalıştığını Gösterir Belgeler

İzlanda vize müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.

Seyahat Amacını ve Gidilecek Ülkeyi Destekleyen Bilgi Belgeleri

İzlanda Scheegen vize işlemlerinde bulunacak kişilerin İzlanda' da konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. İzlanda vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.

İzlanda dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. İzlanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin İzlanda ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.

İzlanda Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin İzlanda seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

İzlanda vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı İzlanda seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.

İzlanda vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin İzlanda'da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin İzlanda'da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu.

Seyahat Sağlık Sigortası

İzlanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin İzlanda'da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

İzlanda Turistik Vize Belgeler

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi Emekli ise;

Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise;

Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise;

Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi,

Kişi Çiftçi ise;

Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

  1. Kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmelidir.
  2. Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi
  3. Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.
  4. Pasaport fotokopileri, İzlanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri