İzlanda Vize Reddi

İzlanda Vize Reddi

İzlanda vizesi başvurusunda bulunan şahıslar, İzlanda Konsolosluğu ve İzlanda Büyükelçiliği tarafından vize için talep edilen şartlarıyerine getirmekle yükümlüdür. İzlanda vizesi için gerekli şartları yerine getirmeyen kişilerinİzlanda Vizesibaşvuruları konsolosluk tarafından ret ile sonuçlandırılabilmektedir.

İzlanda vizesi başvurularında seyahat amacının kanıtlanmaması, sahte ya da eksik evrak ibraz edilmesi, İzlanda vizesi başvurusunda bulunan kişilerin ülkenin kamu düzeni açısından tehlike oluşturması ya da İzlanda seyahatinin bitiminde kişinin ülkeden ayrılacağını gösterir belgeler sunulmaması durumlarında İzlanda vizesi başvurusu reddedilebilmektedir.

Schengen Giriş yasağından kaynaklı İzlanda vize reddi

Schengen Bölgesi'ne üye ülkelerden herhangi birinin Schengen vizesi konusunda aldığı karar Schengen Bölgesi'ne üye diğer ülkeler açısından da bağlayıcı olabilmektedir. Schengen Bilgi Sisteminde (SIS) üye ülkelerden herhangi birine girişi yasak olduğuna dair kayıt bulunan kişilerin başvuruları İzlanda vizereddiile sonuçlanabilmektedir.

Kişinin ülkesine dönmemeşüphesi oluşturması

İzlanda vizesi talebinde bulunan kişilerin, İzlanda'ya yapacakları seyahat sona erdiğinde ülkelerine döneceklerini gösterir belgeler ibraz etmelidir. İzlanda konsolosluğuna seyahatleri bittiğinde ülkelerine geri döneceklerini gösterir belgeler sunamayan kişilerin İzlanda vizesi başvuruları İzlanda konsolosluğu tarafından reddedilmektedir.

Seyahat şartları ve seyahat amacından kaynaklı İzlanda vizesi reddi

İzlanda Konsolosluğu'na İzlanda vizesi için başvuruda bulunan kişiler, yapacakları seyahatin amacını ve başvuru sahibinin söz konusu seyahate ilişkin şartları taşıdığını gösterir belgeler sunmalıdır. İzlanda vizesi başvurularında seyahatin amacı ve şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler sunamayan ya da sunduğu belgeler inandırıcı bulunmayan kişilerin İzlanda vizesi başvurularıİzlanda vize reddiile sonuçlanabilmektedir.

Örneğin;Kişi İzlanda'ya Aile ziyareti amacıyla seyahat ediyorsa İzlanda'da ikamet eden yakınlarına ve yapacağı seyahatin şekline ilişkin belgeler sunmalıdır.

Kamu Güvenliği nedeniyle İzlanda Vizesinin reddedilmesi

İzlanda Vizesi talebinde bulunan kişilerin Schengen yasaları çerçevesinde, Schengen bölgesine üye ülkelerden biri ya da birkaçı için kamu düzeni ve kamu güvenliği konularında tehlike oluşturacak durumda olması söz konusu kişilerinİzlanda vizesitalebinin reddedilmesine yol açabilmektedir.

Seyahat Belgelerinden kaynaklı İzlanda Vize reddi

İzlanda vizesi başvurusunda bulunan kişiler güncel ve orijinal belgeler ibraz etmelidir. İzlanda Konsolosluğu vize başvurusunda sunulan evrakların güncel olmaması, sahte olması ya da eksik olması gibi durumlarda başvuru sahibinin İzlanda vizesi başvurusunu ret ile sonuçlandırabilmektedir.

Sağlık sigortası sebebiyle İzlanda Vizesinin reddedilmesi

İzlanda'ya seyahat etmek isteyen kişiler İzlanda vizesi başvurusunda İzlanda seyahatlerinin süresini kapsayan, geçerli seyahat sağlık sigortası yaptırmalıdır. İzlanda vizesi başvurusunda, İzlanda konsolosluğunun talep ettiği standartlarda seyahat sağlık sigortası poliçesi ibraz etmeyen kişilerin başvurularıİzlanda vize reddiile sonuçlanabilmektedir.

Ekonomik şartlardan kaynaklı İzlanda vize reddi

İzlanda vizesi başvurularında, kişilerin seyahatleri süresince ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik koşullara sahip olduklarını ve sahip oldukları gelirin yasal yollarla elde edildiğini kanıtlayan belgeler ibraz etmesi gereklidir. İzlanda vizesibaşvurusunda bulunan kişilerin seyahat için yeterli ekonomik imkana sahip değil ise ya da sahip olduğu maddi olanaklara yasal yollarla kavuşması mümkün değilse bu kişilerin İzlanda vize başvuruları reddedilmektedir.

Schengen vizesi süresinden kaynaklı İzlanda vizesi reddi

Schengen vizesi 6 aylık süre içerisinde en fazla 90 gün konaklama hakkı veren bir vizedir. İzlanda Schengen vizesi başvurusunda bulunan kişi son 6 ay içerisinde Schengen Bölgesi'nde 90 gün konaklamış ise, kişiİzlanda vize reddiile karşılaşabilmektedir.

İzlanda Vize reddine itiraz

İzlanda vize başvurusu reddedilen kişilerin ret kararına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İzlanda vize başvurusuna ret cevabı alan kişiler eksik ya da yanlış beyan edilmiş evraklarını tamamlayarak İzlanda Ankara Büyükelçiliği'ne reddedilen vize başvurularının yeniden değerlendirilmesi talebi ile başvuru yapabilirler.